Normalna

PRZEDSZKOLE NR 20 CIESZYN

Strona głowna  /  O NAS I NASZA OFERTA

O NAS I NASZA OFERTA


Cieszyn.pl -

serwis informacyjny

znajdź nas na mapie   DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

 

 

 

 

  AKCJA

 

"MAŁE CO NIECO DLA CZWORONOGA"

 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ  

 

 

 

PRZERWY WAKACYJNE W PRZEDSZKOACH   INFORMACJA

 

 

 

 

 

DRODZY RODZICE

 

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ KONSULTACJI Z LOGOPEDĄ INFORMACJA ORAZ  Z PANIĄ PSYCHOLOG INFORMACJA 

 

 

 

 

 

DRODZY RODZICE,

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ 

Z ZASADAMI SPRAWOWANIA OPIEKI NAD DZIEĆMI

W OKRESIE OD 1 WRZEŚNIA 2020 R. DO ODWOŁANIA

ORAZ POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA COVID-19,

ZAWARTYMI W ZARZĄDZENIU DYREKTORA PRZEDSZKOLA

 

 

      Przedszkole Nr 20 w Cieszynie rozpoczęło swoją działalność wychowawczo–dydaktyczną 8 czerwca 1988 roku. Jest usytuowane w nowym, do tego celu zaprojektowanym budynku przy ulicy św. Jerzego 4 na osiedlu „Liburnia”. Położenie przedszkola – w centrum dużego osiedla – w sposób oczywisty wpływa na sposób jego funkcjonowania. Uczęszczają tu dzieci mieszkające w najblizszej okolicy, ale również dowożone z całego miasta ze względu na usytuowanie placówki w bezpośrednim sąsiedztwie żłobka, do którego uczęszcza rodzeństwo przedszkolaków. Ponadto w pobliżu znajduje się Szkoła Podstawowa Nr 2 oraz Gimnazjum Nr 2. Godziny otwarcia dostosowano do wymagań rodzin korzystających z placówki. Przedszkole jest czynne od 6.00 do 16.30. To jedyne przedszkole w mieście o wydłużonym czasie pracy.  

Funkcję dyrektora przedszkola sprawuje od 2007 r. mgr Małgorzata Kędzior, a funkcję zastępcy dyrektora pełni mgr Danuta Mielniczek.

 

Koncepcja Pracy Przedszkola Nr 20 w Cieszynie zakłada stymulowanie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dziecka w procesie kształcenia jego osobowości oraz przygotowanie do podjęcia nauki w szkole. Podkreśla, że każde dziecko będzie traktowane indywidualnie i podmiotowo, że w przedszkolu dzieci będą się rozwijać zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami w relacjach z najbliższym środowiskiem przyrodniczym i społeczno-kulturowym, kształtować właściwe postawy społeczno-moralne oraz będą się rozwijać intelektualnie.   Rodzice i opiekunowie mogą kontaktować się z dyrektorem przedszkola oraz kadrą pedagogiczną w ustalonych godzinach.              Mamy ponadto swoich specjalistów: z terapii pedagogicznej oraz oligofrenopedagoga, którzy również służą pomocą i radą. W przedszkolu pracuje także logopeda oraz psycholog, u których rodzice mogą zasięgnąć porady. Dla dzieci z wszystkich grup wiekowych dodatkowo prowadzone są zajęcia z języka angielskiego.     NASZA OFERTA EDUKACYJNA     Przedszkole proponuje bogatą ofertę edukacyjną, wysoki poziom pracy w poszczególnych grupach wiekowych, różnorodność zajęć dodatkowych jak religia katolicka i ewangelicka, zajęcia rytmiczne, zajęcia z języka angielskiego. Ponadto zajęcia wychowawczo-dydaktyczne z zastosowanie nowatorskich rozwiązań metodycznych m. in.realizujemy dwie innowacje pedagogiczne wpisane na kuratoryjną listę innowacji. Pierwsza „Zabawa w przedszkolną naukę czytania” - obejmuje zabawę w czytanie juz w grupach dzieci trzyletnich. Druga „Chcemy poznać siebie, przebywając z innymi” – wykorzystanie Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne w pracy z młodzieżą i dziećmi przedszkolnymi jednocześnie, jako sposób wdrażania metody we współpracy z Gimnazjum Nr 2 w Cieszynie. Wysoko wykwalifikowana kadra gwarantuje indywidualne podejście do kazdego dziecka, starając się zapewnić optymalne warunki bezpieczeństwa i pełną akceptację. Systematycznie współpracujemy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Cieszynie, konsultując się z logopedą, pedagogiem i psychologiem. Współpracujemy ze Szkołą Podstawową Nr 2 w Cieszynie, Państwową Szkołą Muzyczną w Cieszynie, placówkami oświatowo-wychowawczymi i opiekuńczymi na terenie miasta. W przedszkolu organizujemy: uroczystości i spotkania rodzinne, spotkania z ciekawymi ludźmi, spotkania z artystami teatru i estrady, wyjścia do teatru i kina, wycieczki poznawczo-edukacyjne i turystyczno-krajoznawcze. Przygotowujemy dzieci do udziału w imprezach, uroczystosciach i konkursach organizowanych na terenie miasta, powiatu oraz kraju. Staramy się stworzyć dzieciom warunki do osiągania sukcesów na miarę ich mozliwości. Absolwenci naszego przedszkola są doskonale przygotowani do podjęcia nauki w szkole. W salach organizowane są różnorodne kąciki tematyczne związane z realizowaną tematyką globalną oraz prowadzonymi działaniami innowacyjnymi. Oferta zajęć prowadzonych w przedszkolu umożliwia realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, jest modyfikowana, wzbogacana i umożliwia rozwój zainteresowań dzieci. Praca dydaktyczno-wychowawcza w przedszkolu prowadzona jest w oparciu o autorski program „W moim świecie” opracowany w zespole metodycznym składającym się z nauczycielek przedszkola. Opracowane są również inne autorskie programy, których realizacja umożliwia rozwój zainteresowań i uzdolnień dzieci. Procesy wspomagania rozwoju i edukacji przebiegające w przedszkolu są monitorowane i doskonalone. Wnioski z monitorowania są wykorzystane do modyfikacji planów.     Znajdź nas na Facebooku!  
Ostatnia aktualizacja: 2021-06-07